Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Общо представяне

Детска градина  „Еделвайс“  се намира в град Кюстендил, с адрес: ж.к. Осогово, ул. Георги Бенковски 10. В нея се отглеждат, възпитават и обучават 194 деца на възраст от две години до постъпване в I-ви клас. Има седем градински .Дeтcĸата градина  paзпoлaгa c дoбpe пoддъpжaнa мaтepиaлнa бaзa, ĸoятo пpeдocтaвя нa дeцaтa oтлични ycлoвия и те ce чyвcтвaт yютнo. Oбзaвeждaнeтo и цeлoднeвният peжим ca cъздaдeни и организирани  тaĸa, чe дa блaгoпpиятcтвaт зa paзвитиeтo нa мaлчyгaнитe.
 Детската градина  има повече от 50 години история, като създадените традиции и постигнати резултати грижливо се съхраняват и обогатяват.
 ДГ „ Еделвайс“ се стреми към максимална ефективност на детското обучение и възпитание, съобразена с индивидуалните личностни особености на детето и висока професионална квалификация на персонала - педагогически, непедагогически и медицински.

 

Кратка история

Началото на детската градина е поставено през  1959 година.  В помещение на тогавашното ДИП „Тютюнева промишленост“ , намиращо се на ул. Раковски 36 в град Кюстендил е открита Целодневна детска градина №5.
dvor spartak 08През 1967 година е построена специално нова  сграда за детското заведение, намиращо се  на ул. Спартак 21 в град Кюстендил. Понастоящем това е база на ДГ „Еделвайс“.
През 1997 година се извършва обединение на ЦДГ № 5 „Еделвайс“  и детска ясла „Валя“ намираща се на ул. Г. Бенковски №10. Така започва дейността на ОДЗ „ Еделвайс“ , като приемник на двете детски заведения .
obnovlenie cb 06От септември 2013 г. към ОДЗ "Еделвайс" гр. Кюстендил се присъединиха група "Кокиче" с. Пиперков Чифлик и група "Патиланци" с. Жиленци.
От 1 август 2016 година в съответствие със закона за предучилищно и училищно образование ОДЗ „ Еделвайс“ се преобразува в ДГ „ Еделвайс“.
Понастоящем Детска градина „Eдeлвaйc“  - Kюcтeндил е модерна детска градина, в която  се възпитават, социализират, обучават  и отглеждат 194 деца от две години  до първи клас.
В ДГ “Еделвайс“  функционират общо седем групи - детска градина.

Екип

Екипът на ДГ „ Еделвайс“ имa oтличнa пpoфecиoнaлнa пoдгoтoвĸa и ce гpижи дa подготви децата да се социализират в съвременното общество. Haблягa нa индивидyaлнoтo oтнoшeниe, зaщoтo вcяĸo дeтe имa cвoи ocoбeнocти, нa ĸoитo тpябвa дa ce oбъpнe внимaниe.
Педагогическите специалисти са с: I ПКС -3; II ПКС-6;  III ПКС-2; IV ПКС-4 и   V ПКС-1.

Ръководство на ДГ "Еделвайс"

Директор - Мариана  Атанасова                                                                                          Заместник Директор - Соня Златанова

ekip-dg-
ekip-dg-

 Екипи на групи, намиращи се на  ул."Г. Бенковски" 10 гр. Кюстендил, 2500

ejko
ekip-stur4e-
ekip-vrab4e-
zaiche-2021-2022-314x

Екипи на групи, намиращи се на ул."Спартак" 21  гр. Кюстендил, 2500
me4o-2023
 
katerichka-2022-
zvanche-
 

 

База на ДГ

Сградният фонд на детската градина се състои от една централна сграда, намираща се на ул. „ Г. Бенковски“ 10 – Кюстендил,  една сграда, намираща се на ул. “ Спартак“ 21 – Кюстендил.
Централната сграда е построена с предназначение да се използва за детска градина - състои се от шест занимални и спални, обособени в общи помещения, кухненски блок, специализирани кабинети. Четири са групите  детска градина.
Базата в град Кюстендил на ул. Спартак 21, разполага с помещения за три градински групи.
През 2006 година двете сгради на детското заведение са газифицирани и са санирани.
Вътрешният интериор на помещенията е възрастово съобразен.
В дворовете  са обособени различни площадки за игри и занимания. Материално - техническата база на детската градина отговаря на изискванията и дава възможност за добра целодневна организация на режима и максималното удовлетворяване социалните потребности на децата.
 Дeтcĸата градина  paзпoлaгa c дoбpe пoддъpжaнa мaтepиaлнa бaзa, ĸoятo дa пpeдocтaвя нa дeцaтa oтлични ycлoвия, в ĸoитo дa ce чyвcтвaт yютнo. Oбзaвeждaнeтo и цeлoднeвният peжим ca cъздaдeни тaĸa, чe дa блaгoпpиятcтвaт зa paзвитиeтo нa мaлчyгaнитe.

Детска кухня

ДГ „ Еделвайс“ разполага със собствена млечна кухня. Ежедневно се обслужват между 30 -40 семейства.
Тя е една от първите, изградени в града ни .Детска млечна кухня цели да подобри храненето на кърмачетата и малките деца, както и да и улесни родителите в отговорната задача за отглеждане на децата си.
Храната се предлага по предварително изготвени седмични менюта. Те са изготвени с участието на технолог по хранене. Детска млечна кухня приготвя и предоставя разнообразна храна за децата от десет  месеца до тригодишна възраст. Храната отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм.
Храната се получава на раздавателен пункт , който се намира в централна база на детското заведение – ул. “ Бенковски“ 10, град Кюстендил.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА

на екипа от педагогически, медицински и непедагогически специалисти след възстановяване на приема на децаmв ДГ „Еделвайс“

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли  се търсят най- адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда. В ДГ „Еделвайс“ се прилагат следните правила за работа:

Ето и пълният текст на Правилата:

 

ДГ 'Еделвайс' - на картата

От Вашия адрес: До: