Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА

на екипа от педагогически, медицински и непедагогически специалисти след възстановяване на приема на децаmв ДГ „Еделвайс“

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли  се търсят най- адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда. В ДГ „Еделвайс“ се прилагат следните правила за работа:

Ето и пълният текст на Правилата: