Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Указания, относно месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст

В Държавен вестник, бр. 77 от 01.09.2020 г., е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 218 от 17.08.2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с което се регламентиранов вид месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

 
Забележка: Размера на помощта за 2021 година е в съответствие с минималната работна заплата - 650 лева, т.е. за семейство с едно дете - помощта е до размера на минималната заплата -650 лева, а за семейства с две и повече деца - помощта е до 150 на сто от размера на месечната минимална заплата.