Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Кратка история

Началото на детската градина е поставено през  1959 година.  В помещение на тогавашното ДИП „Тютюнева промишленост“ , намиращо се на ул. Раковски 36 в град Кюстендил е открита Целодневна детска градина №5.
dvor spartak 08През 1967 година е построена специално нова  сграда за детското заведение, намиращо се  на ул. Спартак 21 в град Кюстендил. Понастоящем това е база на ДГ „Еделвайс“.
През 1997 година се извършва обединение на ЦДГ № 5 „Еделвайс“  и детска ясла „Валя“ намираща се на ул. Г. Бенковски №10. Така започва дейността на ОДЗ „ Еделвайс“ , като приемник на двете детски заведения .
obnovlenie cb 06От септември 2013 г. към ОДЗ "Еделвайс" гр. Кюстендил се присъединиха група "Кокиче" с. Пиперков Чифлик и група "Патиланци" с. Жиленци.
От 1 август 2016 година в съответствие със закона за предучилищно и училищно образование ОДЗ „ Еделвайс“ се преобразува в ДГ „ Еделвайс“.
Понастоящем Детска градина „Eдeлвaйc“  - Kюcтeндил е модерна детска градина, в която  се възпитават, социализират, обучават  и отглеждат 194 деца от две години  до първи клас.
В ДГ “Еделвайс“  функционират общо седем групи - детска градина.

  • Created on .