Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Протокол от заседание на ОС - 13.09.2023

strategia 1На 13 септември 2023 година година се проведе заседание на Обществения съвет на детска градина "Еделвайс". Обсъдени бяха редица въпроси, свързани с отчет за дейността на ОС, актуализация на Етичен кодекс на ДГ, одобряване стратегия за развитие на ДГ в периода 2020 - 2025, както и промени в състава на ОС и др.
strategia 2Предоставяме Ви Протокола от проведеното заседание.

  • Created on .

Покана за заседание на Обществения съвет - 13.09.2023

ka4estvo 1На 13 септември 2023 (сряда) от 17.00 часа ще се проведе заседанието на Обществения съвет на Детска градина „Еделвайс“
Предлагаме да се запознаете с Поканата.

Като орган за подпомагане развитието на детската градина отправяме и Искане към ОС за участие в заседание на Педагогическия съвет на ДГ, за обсъждане и одобряване на Стратегия за развитие на ДГ .

  • Created on .

Протокол от заседание на ОС - 05.07.2023

На 5 юли 2023 година се проведе заседание на Обществения съвет на детска градина "Еделвайс". Обсъдени бяха редица въпроси, свързани с бюджет за второ тримесечие на 2023 година, отчета за изпълнение на Стратегия за развитие на ДГ през учебната 2022/2023 година, запознаване с проектно предложение за участие в НП " Хубаво е в детската градина" и др.
Предоставяме Ви Протокола от проведеното заседание.

  • Created on .

Покана за заседание на Обществения съвет - 05.07.2023

На 5 юли 2023 (сряда) от 17.00 часа ще се проведе заседанието на Обществения съвет  на Детска градина „Еделвайс“
Предлагаме да се запознаете с Поканата.

  • Created on .

Протокол от заседание на ОС - 18.04.2023

На 18 април 2023 година се проведе заседание на Обществения съвет на детска градина "Еделвайс". Обсъдени бяха редица въпроси, свързани с бюджет за първо тримесечие на 2023 година и отчета по ПМС за физическо възпитание и спорт.
Предоставяме Ви Протокола от проведеното заседание.

  • Created on .