Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

ПУДООС

ПРОЕКТ „ИГРАЯ И УЧА – НА ОТКРИТО“

ДЕТСКА ГРАДИНА,,ЕДЕЛВАЙС” УЧАСТВА В КАМПАНИЯТА „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2021 г.“„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ КЪМ ПУДООС И СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ„ИГРАЯ И УЧА – НА ОТКРИТО“
В детската градина екологичното образование се осъществява във всички възрастови групи. Спецификата на заобикалящата среда определя взаимодействието дете-среда. Този проект е свързан с потребностите на децата непрекъснато да играят в дворовете на детската градина. Тази игра буди положителни емоции и преживявания и стимулира разнообразни дейности.
В съответствие със Стратегията на детска градина ,,Еделвайс” са определени конкретните начини на организация на вътрешните процеси и дейности за осъществяване на екологичното образование в образователната институция.

Желанието ни е дворовете на детската градина да станат привлекателна среда за образователна и игрова дейност. Със  закупуване на беседки ще обособим подходящи места за интерактивни и интересни форми на обучение . Игрите правят щастливо пребиваването на децата в детската градина.

Те играят на открито с радост и удоволствие.

В резултат на дейността на екипа на детска градина ,,Еделвайс” и реализирането на проекта през 2021 година ще обогатим здравната и екологичната култура на децата, като предпоставка за осъзнат избор на здравословен начин на живот и опазване на околната среда.

 

  • Created on .

Нашият двор е моето опитно поле

В стремежа си за създаване на уютна среда и съвременна материална база ДГ “Еделвайс” ежегодно участва в изготвянето на проекти. През учебната 2017/2018 г. градината спечели проект "Нашият двор е моето опитно поле" от националната кампания "За чиста околна среда" на тема: „Обичам природата - и аз участвам“ - ПУДООС.
Целта на екипа на детската градина е да се изградят трайни интереси и потребности у децата в наблюдаване и разбиране причините за развитие и изменение на природата, в оценка на собственото си поведение и това на другите към природната среда.
Дейностите заложени в проекта са :
Създаване на „опитно поле“ чрез оформяне на лехи със зеленчуци във вътрешния двор на детската градина;
- Обособяване на терен за утринно раздвижване, подвижни и спортно-подготвителни игри на открито, чрез полагане на ударопоглъщаща настилка;
- Монтиране на беседка в двора на градината;
- Почистване на двора, освежаване на площадките, обновяване на цветните градинки.
Изпълнението на дейностите по проекта носят много емоции на децата. Те с голямо желание и интерес се включват в работата на "опитното поле" и играят на новата площадка. Любимо място им е новата беседка, където чрез интерактивни форми на обучение децата се приобщават към природата.

 

 

o-pole-
o-pole-
o-pole-
o-pole-
o-pole-
o-pole-
o-pole-

  • Created on .

Проект „Красив и чист двор – щастливи деца“

В стремежа си за създаване на уютна среда и съвременна материална база ежегодно детската градина участва в разработването на различни проекти.
ДГ „ Еделвайс“ успешно е реализирало два проекта на МОСВ и ПУДООС,  в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА “ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

През 2009 година е изпълнен проект на тема: „ Красив и чист двор – щастливи деца“ , осъществен от филиала, намиращ се на ул. „ Спартак“ 21. През 2015 година е изпълнен проект на тема: „ Обичам природата и аз участвам“ в централна база на ул. „ Бенковски“ 10 – Кюстендил.

  • Created on .