Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

"Национална програма,, Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2017/2018 г.

Достъпът до информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование.
Детската градина „Еделвайс“ кандидатства и бе класирана по Дейност 6.2 на Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ - закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер за институциите от системата на предучилищното образование.
Дейността включва предоставяне на преносими компютри и комплекти за интерактивно обучение (интерактивна дъска и късофокусен проектор с компютърен модул) на детски градини за въвеждане на ИКТ в предучилищното образование.
През месец декември 2017 година ДГ „Еделвайс” закупи два преносими компютъра, два екрана и два мултимедийни проектора, чрез които децата се обучават по интересен и забавен начин.

ikt-
ikt-
ikt-
ikt-
ikt-
ikt-
ikt-

  • Created on .