Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Национална програма ,, Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2018/2019 г.

През учебната 2018/2019 година работата по Национална програма,, Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ в ДГ "Еделвайс" продължи.

С цел подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в детската градина и достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, през 2019 г. в ДГ „Еделвайс” бяха закупени комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор с компютърен модул.

Учителите от всяка група на детската градина има достъп до съвременна дигитална техника. Това създава възможност за провеждане на съвременен образователен процес.

 

  • Created on .