Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Спечелен проект за учебната 2022/2023 година

Детска градина "Еделвайс" беше класирана по НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 2022г.

Дейността включва предоставяне на интерактивна дъска и късофокусен проектор с компютърен модул за въвеждане на ИКТ в предучилищното образование в базата на детската градина, намираща се на ул. "Спартак" 21.

Краен срок за изпълнение на проекта е 31 декември 2022 година.

  • Created on .