Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Успешно въвеждане на ИКТ в предучилищното образование

За поредна година Детска градина "Еделвайс" беше класирана по НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 2022г.
Дейността включва предоставяне на интерактивна дъска и късофокусен проектор с компютърен модул за въвеждане на ИКТ в предучилищното образование в базата на детската градина, намираща се на ул. "Спартак" 21.

Съвременната техника беше монтирана в началото на учебната 2022/2023 година в група“ Звънче“ .  Учители и деца работят ежедневно на нея, като провеждат съвременен образователен процес ( учителите и от другите групи имат достъп до интерактивната дъска).

Предоставяме Ви възможност да се запознаете с моменти от провеждания образователен процес в нашата детска градина.

 

interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-

  • Created on .