Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Национална програма „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”

Националната програма " Без свободен час" се реализира в ДГ " Еделвайс" чрез модула „Без свободен час в детската градина“ от 2018г. Нейното използване създава  възможности за непрекъснат процес на организация на предучилищното образование, посредством  осигуряване на провеждането на планираните педагогически ситуации от заместващи учители през календарната година.

Участието ни в  програмата дава възможност на  детска градина,,Еделвайс” да се предоставят допълнителни средства за заместване на отсъстващи от работа учители във връзка с ползването на отпуск за реално проведени астрономически часове през календарната година от учители в задължителното предучилищното образование.

  • Created on .