Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

„Играя и се движа безопасно”

Детска градина ,,Еделвайс” кандидатства по проектното предложение,,Благоустрояване и озеленяване в община Кюстендил”
Проектът „Играя и се движа безопасно”е насочен към 160 деца от 3 до 7 години и предучилищното образование е организирано във четири възрастови групи(първа, втора, трета и четвърта групи).

Детска градина ,,ЕДЕЛВАЙС” град Кюстендил разполага с две сгради на ул.,,Г.Бенковски”10 и ул.,,Спартак”21, където се ще се изпълняват дейностите по проекта. Проектното предложение „Играя и се движа безопасно” е насочено към създаване на условия за съвременно обучение и възпитание на децата по пътна безопасност. Желанието на педагогическия екип на ДГ,,Еделвайс” е обучението по БДП да се провежда на обособени интерактивни площадки, на които с помощта на дидактически средства да се организират и провеждат състезания, конкурси, викторини и др.по БДП на децата и техните семейства.

Подготовката на децата по БДП е обща задача на семейството и детската градина. Посредством играта детето овладява социалните роли (шофьор, майка, баща, дете - пътник) и правилата за движение на улицата . Посредством играчките детето овладява наименованията и предназначението на превозните средства.

От значение е примерът на родителите, които могат да се привлекат като наблюдатели или участници, да бъдат ангажирани и съпричастни към проблема на детската безопасност на пътя.Целта на проекта е изграждането на интерактивни площадки за безопасно движение с пътни знаци, светофари и полагане на хоризонтална пътна маркировка върху асфалтова настилка- пешеходни пътеки тип „зебра”.

 

  • Created on .