На добър час!

Лятото премина - ето есента
в детската градина всички сме сега.
Сякаш ято птички в уречен час
връщаме се всички.
Всичките сме тука, весели растем
с игри и песни почва есента.

На 15 септември 2022 година с песни и весели игри бе поставено началото на новата учебна година 2022-2023 .Децата от група "Ежко" участваха в тържеството на нашата детска градина

Успешна , здрава и спокойна да е новата учебна година на всички деца, родители и учители!

На добър час!

priateli-
priateli-
priateli-
priateli-
priateli-
priateli-
priateli-
zdravej-
zdravej-
zdravej-
zdravej-
zdravej-
zdravej-
zdravej-
zdravej-
zdravej-
zdravej-
zdravej-
zdravej-
zdravej-

Добре дошли!

Детската градина е страна
На вълшебства, тайни, чудеса,

На загадки, всякакви дела
И не се забравя тя!

На всички палавници тука
казваме: Добре дошли!

Щастие, късмет ,наслука
да пеят в бъдните ни дни!

 На 15 септември 2022 година тържествено бе открита Новата 2022/2023 учебна година
Мили деца,
скъпи родители,
Честит първи учебен ден!
Екипът на група "Зайче" и ръководството на нашата ДГ Ви пожелаваме от сърце Новата учебна година да бъде спорна, успешна и щастлива!
Много здраве, вдъхновение и късмет на всички!
На добър час!

start-
start-
start-
start-
start-
start-
start-
start-
start-
start-
start-
start-

„Хубаво е в детската градина“

Детска градина,,Еделвайс" е класирана по Национална програма „Хубаво е в детската градина“. Финансирането на проектното предложение е 5 000 лв. и съответства на планираните от детската градина дейности. Предоставените финансови средства по програмата могат да се разходват до края на учебната 2022/2023 година.

В резултат на дейността на екипа на детска градина ,,Еделвайс” този проект ще съдейства за подобряване на здравната и екологичната култура на децата, като предпоставка за осъзнат избор на здравословен начин на живот и опазване на
околната среда. Чрез осигуряването от учителите на подходяща игрова среда се стимулира двигателната дейност, детската любознателност и емоционалност.

Игрите правят щастливо пребиваването на децата в детската градина и имат съществено значение за развитието на децата.Затова е необходимо да се подобряват условията и възможностите на детската градина.
Дейностите в този проект имат реална връзка със света, децата работят в екип.Чрез този иновативен подход даваме възможност на децата да натрупат знания не като пасивен слушател, а като активен наблюдател и участник в събирането на информация. По този начин ние ги учим сами да намират решение в дадена ситуация.Чрез придобитите знания те сами си отговарят на въпросите- как, защо и колко.

Спечелен проект за учебната 2022/2023 година

Детска градина "Еделвайс" беше класирана по НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 2022г.

Дейността включва предоставяне на интерактивна дъска и късофокусен проектор с компютърен модул за въвеждане на ИКТ в предучилищното образование в базата на детската градина, намираща се на ул. "Спартак" 21.

Краен срок за изпълнение на проекта е 31 декември 2022 година.

Рибка чудновата

Отдавна рибка чудновата
живее в синьото море —
ту блесне ярко над водата,
ту в дълбините се завре…

Днес тя поплува до насита,
а после, щом усети глад,
огледа се и се попита —
                                                                                      какво да хапне за обяд.

Задебна тихо из водата,
към жертвата си полетя
ала на въдица зъбата
увисна в миг самата тя.

Антон Шиков

 

 

Апликация на рибки направиха децата от група "Врабче" и група "Зайче" в последните дни на месец юли 2022 година.

В средата на лятото те апликираха и научиха интересни неща за водните обитатели - рибките - колко полезни и потребни са за равновесието на водния свят.

lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-