Седмични менюта януари 2022 г.

Седмично меню детска градина 24_28-01-2022 г.

dg-24-28-01-2022-v1.pdf

Седмично меню яслени групи 24_28-01-2022 г.

yg-24-28-01-2022-v1.pdf

Седмично меню детска градина 17_21-01-2022 г.

dg-17-21-01-2022.pdf

Седмично меню яслени групи 17_21-01-2022 г.

yg-17-21-01-2022.pdf

Седмично меню детска градина 10_14-01-2022 г.

dg-10-14-01-2022.jpg

Седмично меню яслени групи 10_14-01-2022 г.

yg-10-14-01-2022.jpg

Седмично меню детска градина 04_07-01-2022 г.

dg-04-07-01-2022.pdf

Седмично меню яслени групи 04_07-01-2022 г.

yg-04-07-01-2022.pdf

Седмични менюта декември 2021 г.

Седмично меню детска градина 29_31-12-2021 г.

dg-29_31-12_2021.pdf

Седмично меню яслени групи 29_31-12-2021 г.

yg-29_31-12_2021.pdf

Седмично меню детска градина 20_23-12-2021 г.

dg-20_23-12_2021.pdf

Седмично меню яслени групи 20_23-12-2021 г.

yg-20_23-12_2021.pdf

Седмично меню детска градина 13_17-12-2021 г.

dg-13_17-12_2021.pdf

Седмично меню яслени групи 13_17-12-2021 г.

yg-13_17-12_2021.pdf

Седмично меню детска градина 06_10-12-2021 г.

dg-06_10-12_2021.pdf

Седмично меню яслени групи 06_10-12-2021 г.

yg-06_10-12_2021.pdf

Седмично меню детска градина 29-11_03-12-2021 г.

dg-29-11_03-12_2021.pdf

Седмично меню яслени групи 29-11_03-12-2021 г.

yg-29-11_03-12_2021.pdf