Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Проекти за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата

"Ние обичаме спорта"!

През 2023 г. ДГ "Еделвайс" реализира проект във връзка с изпълнение на ПМС № 46/ 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата.
Средствата бяха предназначени за 185 деца и са използвани целево и единствено за дейности в областта на физическото възпитание и спорта и материално - техническото им обезпечаване, предназначени за закупуването на спортни пособия.

Целите на проекта бяха:

1. Формиране на умения за комбиниране на приложните движения и елементи от игрите в разнообразни условия;

2. Изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности на децата;

3. Развитие на игровата култура в двигателната дейност.

В детска градина «Еделвайс» спортните празници са радостно събитие в живота на децата. В тях децата демонстрират самостоятелно и творчески в състезателна обстановка овладяната през годината естествено-приложна двигателна дейност, изпълнение на спортно- подготвителни, подвижни, щафетни и музикално- двигателни игри. Празниците в детската градина и подготовката за тях са неизчерпаем източник на радост и щастливи преживявания. Забавлявайки се, децата усещат, че тези дни са различни от другите. По непринуден начин децата получават разнообразни впечатления, разширяват познанията си, активират мисленето, въображението и своята дейност. Интересът към празниците става условие за формиране на организирано поведение на децата. От малки децата растат в конкурентна среда, която ги учи да се сравняват и да дават много от себе си. А участието на родителите в празниците носи изключителна радост и положителни емоции на децата.

През месеците април и май 2023 в ДГ «Еделвайс» бяха проведени спортните празници:

- «Да растем здрави и силни» , «Бързи, знаещи и сръчни», "Бързи, смели, сръчни"

  • Created on .

"Честната игра"

През 2022 година в ДГ "Еделвайс" успешно бе реализиран проект във връзка с изпълнение на ПМС № 46/ 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата.
Средствата бяха предназначени за 184 деца и се използваха целево и единствено за дейности в областта на физическото възпитание и спорта и материално - техническото им обезпечаване, предназначени за закупуването на спортни пособия.
Ето как накратко можем да представим проекта:
Описание
Спортуването в детската градина допринася за изграждането на различни качества. При практикуването на различни видове спортове децата проявяват двигателни умения и качества. По време на игрите изпитват емоции, които не биха изпитали, стоейки пред телевизора. Децата се научават как да понасят победата и загубата, което е от значение за поведението им в живота. Децата имат много енергия, която е важно да изразходват по правилен начин. Спортуването е чудесен начин за децата да направят нови приятелства. Екипните спортове провокират у децата съзнанието, че са част от общ екип и им показват ролята на всеки съотборник, като спазват духа на "честната игра". Играейки с другите деца, се учат да се грижат за своята безопасност и за безопасността на другите.
Цели на проекта:
Стимулиране на двигателната активност на децата.
Създаване на благоприятна среда за игри на открито за децата от всички възрастови групи.
Очаквани резултати
Проявяване на двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.
Развитие на игровата култура на децата като се сравняват и се самооценяват в игрово-двигателен и поведенчески план.
Целите на проекта бяха постигнати чрез активното сътрудничество между деца и учители и проведените дейности в детската градина: игрова двигателна дейност - подвижни игри и спортни празници -  "Здраве чрез движение" и "Спорт за здраве".

  • Created on .

Ние растем здрави и силни

През 2020 година в ДГ " Еделвайс" успешно бе реализиран проект във връзка с изпълнение на ПМС №46/ 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата

Основната цел на диференцираните средства, отпуснати от държавния бюджет по ПМС №46 е подпомагане на условията за физическо възпитание и спорт, разширяване на възможности за насърчаване на децата за организирано практикуване на спорт и подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. Минималните диференцирани размери нямат за цел изцяло да финансират и обезпечат дейността на детската градина в областта на физическата култура, но са решаващ фактор, подпомагащ инициативи за децата.

Средствата бяха предназначени за 174 деца и се използваха целево и единствено за дейности в областта на физическото възпитание и спорта и материално-техническото им обезпечаване,предназначени за закупуването на спортни пособия.

Разработеният проект за 2020 година включваше дейности, свързани с подобряване на здравословното състояние, физическо развитие и дееспособност на децата и изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности.

Децата от детската градина с желание се включиха в различните дейности – подвижни и спортно- подготвителни игри, излет до местността „Хисарлъка“, спортен празник „Весел светофар“. Те показваха своите знания за здравословното хранене, хигиената и спорта, както и за това колко важни са тези компоненти за здравословния начин на живот, показваха, че знаят как с помощта на добрата хигиена, правилното хранене и много движение растат здрави и силни.

Малчуганите от група "Зайче" осъществиха разходка в лесопарк „Хисарлъка“. Заедно с тях бяха и родители им. Природата, приятните емоции от споделеното време, разговорите между родители, деца и учители, двигателната активност - необходима и здравословна, всичко това направи разходката запомняща се.

Целите на проекта бяха постигнати чрез активното сътрудничество между деца, учители и родители.

f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-

  • Created on .

"Спортен свят”

За учебната 2019/2020 г.дейностите ни в подпомагане и развитие на физическата и спортна подготовка на децата бе насочена към подготвителните групи. Разработихме и реализирахме проект: "Спортен свят”.
В предучилищната възраст са приоритет социалните умения и цялостният характер на преживяванията, които се изменят в процеса на самостоятелната игрова дейност.
Определянето на постиженията на децата се осъществяваше при непринуденото възприемане на инструкцията под формата на позната на децата игрова дейност като предпоставка за готовността за училище.
Целта на проекта беше да съдейства за подобряване здравословното състояние, физическото развитие и дееспособност на децата.

  • Created on .

"Ти можеш и побеждаваш!"

Всяко дете изпитва радостни чувства, когато покаже своите спортни възможности. Ето защо проекта за подпомагане и развитие на физическото възпитание и спотр за учебната 2018/2019 година го нарекохме: "Ти можеш и побеждаваш!"
Целите на проекта бяха насочени към овладяване и усъвършенстване на естествено-приложната двигателна дейност в детската градина.
Акцентирахме върху развитието на игровата култура на децата, съобразена с възрастовите им особености.
Чрез този проект се работеше за изграждане на игрови и комуникативни умения в двигателната дейност и увереност в собствените възможности на децата.

  • Created on .